PRO SOUTĚŽÍCÍ

PROPOZICE

ELITÉ OSTRAVA z.s.
Záhumenní 2159/35, Ostrava-Poruba, 70800, IČ: 22667067

vyhlašuje
POHÁR MORAVSKÉ OSTRAVY

1. ročník17. 02. 2019

Pořadatelé soutěže

ELITÉ OSTRAVA z.s. a Základní škola Ostrava, Nádražní 117

KONTAKTY:

Ředitel soutěže: Mgr. Hana Černá, tel.: 737540006, elite.ostrava@email.cz

Registrace, startovní listiny, zpracování výsledků: Alan Godi, godialan@gmail.com


SOUTĚŽNÍ PROSTORY:

Sportovní hala SAREZA, Hrušovská 20/2953, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, 70200

DRUH SOUTĚŽE:

nepostupová soutěž

a) sóloformací - sólo, duo-trio, mini (baton, 2 baton, pom-pom, mix)

b) skupiny (baton, pom-pom, mix)

Soutěžní kategorie budou rozděleny podle věku a výkonnostních tříd na A a B. Soutěž je určena pro začínající, pokročilé i zkušené mažoretky. Organizátor si vyhrazuje právo podle počtu přihlášených děvčat kategorie dále rozdělit, upravit či sloučit.

ÚČAST A JEJÍ PODMÍNKY:

Soutěže se mohou zúčastnit skupiny, které vyplní on-line přihlášku na webu www.poharmoravskeostravy.cz do 31.1.2019 Počet soutěžících v každé kategorii je z časových důvodů omezen!

V případě naplnění dané kategorie před uzávěrkou mají přednost dříve odeslané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

SOUTĚŽNÍ NÁČINÍ:

baton (hůlka), 2 baton (2 hůlky), pom-pom (třásně), mix (kombinace baton+pom-pom)

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY:

a) sólo baton, 2 baton, pom-pom

b) duo - trio baton, 2 baton, pom-pom, mix

c) miniformace (4 - 7 členů) baton, pom-pom, mix

d) skupiny pódiová sestava (8 - 25 členů) baton, pom-pom, mix

e) skupiny pochodové defilé (8 - 25 členů) baton, pom-pom

(4x 25m zatáčky o 180°)

VĚKOVÉ KATEGORIE:

a) Littlekadet 4 - 7 let

b) Kadet 8 - 11 let

c) Junior 12 - 14 let

d) Senior 15 - 25 let

e) Grandsenior/rodičovské týmy od 25 let (pouze skupiny baton, pom-pom)

Počítá se věkový průměr. Rozhodující je věk dosažený v roce 2019.

V případě velkého počtu přihlášených v jedné kategorii, může být kategorie rozdělena na mladší a starší.

ČASOVÝ LIMIT SOUTĚŽNÍCH SESTAV:

Sóloformace (sólo, duo-trio, mini) 1:00 - 1:45 

Skupiny 2:00 - 3:30

HUDBA:

CD řádně označené, flash disky (USB)

(nástup i odchod bez hudebního doprovodu)

SOUTĚŽNÍ PLOCHA:

a) Pódiové formace - 12 x 12 m.

b) Pochodové defilé - 4 x 25 m. (4x zatáčka o 180°)

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

Bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek, nejpozději však do 10.2.2019.

STARTOVNÉ:

100,- Kč za každou soutěžící a za každý start (startovné je splatné v den soutěže, v hotovosti u registrace.)

VSTUPNÉ:

Dospělí 100,-Kč, děti do 12 let 50,- Kč děti do 6 let mají vstup zdarma.

OBČERSTVENÍ:

Restaurace v hale.

UBYTOVÁNÍ:

Možnost přespání pouze ze soboty na neděli v tělocvičně či ve třídách. V případě zájmu pište na poharmoravskeostravy@seznam.cz

ŠATNY:

Jsou k dispozici v omezeném množství. K dispozici budou vyhrazeny prostory v tréninkové hale.
Upozorňujeme všechny soutěžící a jejich vedoucí, aby udržovali čistotu a pořádek, jak v šatnách, tak na toaletách. Upozorňujeme, že do prostoru pro soutěžící mají vstup povolen pouze soutěžící, vedoucí a asistenti.

OCENĚNÍ:

Diplomy a medaile 1.- 3. místo Zvláštní ocenění pro absolutního vítěze - se ziskem nejvyššího počtu bodů - získá POHÁR MORAVSKÉ OSTRAVY.

DOPRAVA:

Autobusy - parkoviště u haly, osobní auta - v okolí haly

REGISTRACE:

Neděle 17. 2. 2019 od 6:30 do 11:00 hod. u vstupu pro soutěžící.

UPOZORNĚNÍ SOUTĚŽÍCÍM:

V prostorách sportovního zařízení (soutěžní hale, tréninkové hale, šatnách, WC atd.) je přísný zákaz používání třpytek (sypkých, gelových, ...) na ozdobení obličeje, vlasů apod. Také platí přísný zákaz vstupu s jídlem a pitím do soutěžní i tréninkové haly.

PROSTOROVÉ A AKUSTICKÉ ZKOUŠKY:

Prostorové zkoušky v hale od 7:00 hod., zkouší se pouze nástup a odchod. Akustické zkoušky přímo u zvukaře.

OSTATNÍ INFORMACE:

Pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí, peněz, cenností, atd. Pokud budou při úklidu nalezeny zapomenuté věci, budou uloženy u pořadatele, mobil: +420737540006, po dobu tří dnů, poté budou zlikvidovány.